Regulamentul Campionatelor Internaționale ȋn UUS ale României YO DX UUS
   
Litera corespunzătoare categoriei (A–H) se înscrie in câmpul „Psect=” din header-ul log-ului.
Participanții individuali (SO) pot subscrie atât la categoriile A, B, C conform benzilor pe care au lucrat, precum şi la categoria D, indiferent de numărul de benzi pe care au lucrat. În cazul în care se participă la mai multe categorii, codurile categoriilor la care se doreste a participa trebuie scrise pe toate logurile în orice ordine se dorește, separate prin virgulă. 
Exemplu: PSect=A,D; PSect=B,D sau PSect=D,C . Indicativele aparținând stațiilor colective nu pot opta să subscrie la categorii pentru participanții individuali.
 Pentru categoriile F si G multiplicatorii de bandă sunt:   Log-urile primite de la radioamatorii din YO vor fi trimise și la organizatorii altor concursuri desfășurate în aceeași perioadă de timp, în vederea validării QSO-urilor participanților la acele concursuri.
11. Erori (penalizări):
Se anulează punctele la ambii corespondenți în cazurile:   Se întocmesc clasamente separate pe fiecare categorie. Primii clasați la fiecare categorie primesc titlul de "Campion" (dacă sunt cel puțin 10 concurenți clasați). Primii 10 clasați primesc diplome.  
În maxim 10 zile de la expirarea termenului de trimitere a log-urilor. Rezultatele se vor difuza în cadrul emisiunii QTC şi se vor publica pe site-ul oficial a Federației Române de Radioamatorism.
Logurile se trimit sub formă electronică, în format tip EDI, la adresa:http://hamyo.ro/concursuri/. Primirea fiecărui log va fi confirmată de către organizator.
Nu sunt acceptate log-uri pe hârtie sau în alte formate electronice decât cel indicat anterior.
Log-urile cu probleme vor fi returnate expeditorilor în vederea refacerii, în maxim 2 zile de la primirea lor (valabil doar pentru log-urile trimise în termenul regulamentar). 
Toate log-urile vor fi publicate împreună cu rezultatele oficiale ale concursului.
Termenul de trimitere a log-urilor este de 30 de zile de la încheierea concursului. Log-urile trimise după această dată, dar care ajung la timp pentru a fi arbitrate vor fi trecute la categoria H (log de control).
YO5XXX_144.edi. Dacă editorul de log furnizează alt titlu de fișier acesta se va redenumi corespunzător de către participant.
 
[REG1TEST;1] (identificator de fișier; versiunea fișierului, obligatoriu)
TName=YO DX UUS (acronimul concursului, obligatoriu)
TDate=20170724;20170725 (data de început și de sfârșit a concursului, obligatoriu)
PCall=YO1KAA (indicativul care este transmis, inclusiv /P, /AM etc, obligatoriu)
PWWLo=KN35HH (locatorul folosit, obligatoriu)
PExch=XX (exchange, control care desemnează țara, județul etc dacă figurează la control transmis, facultativ)
PAdr1=Vârful Corbilor (linia 1 cu adresa de unde se participă la concurs, obligatoriu)
PAdr2=Masivul Piatra Arsă (linia 2 cu adresa de unde se participă la concurs, obligatoriu)
PSect=E (codul categoriei la care se dorește participarea, obligatoriu)
PBand=432 (banda, obligatoriu)
PClub=YO1KZZ (indicativul stației clubului unde este membru participantul sau NONE, obligatoriu)
RName=Vasile Vasile (numele operatorului sau operatorului responsabil, obligatoriu)
RCall=YO1AAA (indicativul operatorului responsabil, fără suffix /P etc, obligatoriu)
RAdr1=Str, Lungă Nr 22 (linia 1 cu adresa operatorului responsabil, obligatoriu)
RAdr2=Bloc A4 scara 3 etaj 1 ap. 7 (linia 2 cu adresa operatorului responsabil, obligatoriu)
RPoCo=002345 (codul poștal al operatorului responsabil, obligatoriu)
RCity= Baia de Sus (orașul operatorului responsabil, obligatoriu)
RCoun=Romania (țara operatorului responsabil, obligatoriu)
RPhon=0429123456 (telefonul operatorului responsabil, facultativ)
RHBBS=yo1aaa@yahoo.com (adresa electronică a operatorului responsabil, obligatoriu)
MOpe1=YO1BAA; YO1BAC (linia 1 cu operatorii stațiilor multioperator, obligatoriu la MO)
MOpe2=YO1BAd; YO1BAE; YO1BAF (linia 2 cu operatorii stațiilor multioperator, obligatoriu la MO)
STXEq=FT 999 TS (tipul emițătorului, obligatoriu)
SPowe=45 (puterea emițătorului [W], obligatoriu)
SRXEq=FT 999 TS, Icom T33X (tipul receptorului sau receptoarelor, obligatoriu)
SAnte=Swan (antena, obligatoriu)
SAntH=4/735 (înălțimea antenei de la sol [m];înălțimea peste nivelul mării [m], obligatoriu)
CQSOs=58;5 (numărul pretins de QSO-uri; multiplicatorul de bandă, obligatoriu)
CQSOP=2436 (numărul de puncte pretinse obținute din QSO-uri, obligatoriu) 
CWWLs=3;0;1 (numărul pretins de locatoare; bonus pe fiecare nou locator; multiplicator de locator, facultativ)
CWWLB=0 (numărul total de bonusuri acordate de locatoare, facultativ)
CExcs=0;0;1 (numărul pretins controale de tip exchange; bonus pentru fiecare exchange; multiplicator de exchange, facultativ)
CExcB=0 (numărul total de bonusuri din exchange, facultativ)
CDXCs=4;0;1 numărul pretins de DXCC; bonus pentru fiecare DXCC; multiplicator de DXCC, facultativ)
CDXCB=0 (număr de bonusuri din DXCC, facultativ)
CToSc=12180 (scorul total, obligatoriu)
CODXC=LZ9X;KN22XS;1091 (indicativul; locatorul; distanța celei mai depărtate stații lucrate, obligatoriu)
[Remarks] (identificator care arată că urmează comentarii, obligatoriu)
(comentariile, dacă este cazul)
[QSORecords;58] (identificator pentru QSO-urile înregistrate în continuare; număr de QSO-uri înregistrate, obligatoriu)
170725;1445;OZ9SIG;1;59;001;59;006;;JO65ER;6;;N;N;
170725;1446;DL5BBF;1;54;002;59;023;;JO42LT;396;;N;N;
170725;1449;OZ1HLB/P;1;59;003;59;015;;JO55US;48;;N;;
170725;1450;DL6FBL;1;53;004;51;092;;JO40XL;608;;N;;
170725;1454;DF0TAU;1;54;005;59;084;;JO40QO;606;;;;
170725;1508;DJ3QP;1;55;006;59;095;;JO42FB;485;;;;
170725;1510;DG5TR;1;53;007;53;006;;JO53QP;242;;N;;
170725;1519;DL0WU;1;55;008;53;108;;JO31OF;609;;N;;
170725;1528;DL3LAB;1;59;009;59;046;;JO44XS;191;;N;;
170725;1532;DL5XV;1;56;010;59;033;;JO53AO;283;;;;
170725;1544;OZ8RY/A;1;56;011;57;010;;JO66HB;39;;N;;
170725;1553;OZ1AOO;1;59;012;59;001;;JO65FR;1;;;;
170725;1603;ERROR;;;013;;;;;0;;;;
170725;1618;DL0WX;1;53;014;52;174;;JO30FQ;688;;N;;
170725;1626;SM4HFI;2;53A;015;54A;019;;JP70TO;573;;N;N;
170725;1631;GM4YXI;2;57A;016;55A;015;;IO87WI;911;;N;N; 170725;1636;OH2AAQ;2;52A;017;59A;015;;KO29FX;851;;N;N;
170725;1640;OH2BNH;2;55A;018;57A;024;;KP20LG;891;;N;;
170725;1641;LA2AB;1;59A;019;57A;027;;JO59FV;479;;N;N;
170725;1646;SM5BSZ;2;55A;020;57A;029;;JO89IJ;480;;N;;
170725;1700;SK5BN;2;51A;021;55A;026;;JP80UE;585;;N;;
170725;1720;DL9LBA;2;529;022;559;056;;JO44UP;213;;;;
170725;1730;SK6NP;2;559;023;539;029;;JO68MB;262;;N;;
170725;1736;OH1MDR;2;52A;024;57A;023;;KP01VJ;830;;N;; 170725;1739;OY9JD;2;51A;025;52A;011;;IP62OA;1302;;N;N;
170725;1826;OZ9SIG;1;59;026;59;006;;JO65ER;0;;;;D

Înregistrările cu QSO-urile conțin, în ordine, separate prin punct și virgulă, următoarele:
data; timpul; indicativul; codul modului de lucru; RS(T) transmis; codul numeric transmis; RS(T) recepționat; codul numeric recepționat; exchange recepționat (nu este cazul); locatorul recepționat; puncte pe QSO; un nou exchange (nu este cazul); un nou locator (nu este cazul); un nou DXCC (nu este cazul); dublă nepunctată -(D).

Detalii referitoare la structura logului în format EDI se găsesc la:
http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=451%3Astandard-format-for-econtest-log&catid=122%3Asoftware%E2%8C%A9=en

Președintele Comisiei Centrale de Unde Ultrascurte din cadrul Federației Române de Radioamatorism
Vágó László  –  YO5OCZ
19-10-2017