Regulamentul Campionatelor Naționale ȋn Unde Ultrascurte ( VHF-UHF-SHF )
 
 1. Organizator: Federația Română de Radioamatorism.
 2. Participanți: La Campionatele Naționale în UUS pot participa toți radioamatorii români cu autorizație valabilă la momentul campionatului, membri în structurile afiliate la FRR. Participarea în concurs implică faptul ca participanții cunosc prezentul regulament şi se obligă să respecte prevederile acestuia.
 3. Benzi, frecvențe, moduri de lucru:
  1. CW 144.050 – 144.150; 432.050 – 432.150; 1296.050 – 1296.150.
  2. SSB /CW 144.150 – 144.400; 432.150 – 432.500; 1296.150 – 1296.500.
  3. FM 144.400 – 144.700; 432.500 – 432.800; 1296.500 – 1296.800.
Vor fi evitate frecvențele de apel (144.300; 432.200; 1296.300 MHz).
Pot participa stații fixe și stații portabile.
 1. Data / ora: Al treilea sfârșit de săptămână complet din luna august astfel: 
 2. VHF (144 MHz) – Sâmbătă în două etape: între orele 12:00.00 – 14:59.59 și 15:00.00 – 17:59.59 UTC;
 3. UHF (432 MHz) – Duminică în două etape: între orele 03:00.00 – 04:59.59 și 05:00.00 – 06:59.59 UTC; • SHF (1,2; 2,3; 5,7; 10.3; 24,2 GHz) – sâmbătă etapa I-a între orele 18:00.00 – 19:59.59 UTC și duminică etapa a-II-a între orele 07:00.00 – 08:59.59 UTC (sunt admise sked-uri).
5. Amplasament:
 1. O stație individuală sau echipă, fixă sau portabilă, va avea un singur amplasament în concurs. Prin amplasament se înțelege: receptoare, emițătoare și antene dispuse într-un spațiu cu un diametru de maxim 500 m. Nu se admite comanda la distanță a emițătoarelor sau receptoarelor.
 2. Stație individuală fixă sau portabilă înseamnă un operator neasistat într-un amplasament.
 3. Stație echipa fixă sau portabilă înseamnă minim doi operatori într-un amplasament.

 1. Categorii de participanți: 
  1. qA  - individual VHF-seniori §  A1- individual VHF-juniori
  2. B -  individual UHF-seniori
  3. B1- individual UHF-juniori
  4. C -  individual SHF- seniori  Nu se acceptă log de control.
  5. C1- individual SHF- juniori
  6. D - echipe VHF §      E - echipe UHF §            F - echipe SHF 

Litera corespunzătoare categoriei (A–F) se înscrie în câmpul „Psect=” din header-ul log-ului.
Declararea falsă a categoriei va fi sancționată prin excludere din campionat a stațiilor aflate în astfel de abateri și anularea punctelor acordate de acestea tuturor participanților. 
Operatorii individuali nu pot opera și în cadrul unei echipe în aceeași competiție.
La secțiunile A1; B1; C1; - Juniori vor participa concurentii care au împlinit vârsta de 18 ani până la data concursului. Acestia vor trece la secțiunea ‘[Remarks] (identificator care arată că urmează comentarii, obligatoriu comentariile, dacă este cazul)’ data şi anul nașterii.
 1. Controale: RS(T) + nr.de ordine al legaturii , începând cu 001, pentru fiecare bandă, în continuare de la o etapă la alta, + QTH locator. Cu o stație se poate lucra o singură dată într-o etapă, indiferent de modul de lucru.
 2. Punctaj: Se acordă un punct pentru un kilometru distanță între centrele locatoarelor (număr întreg)  indiferent de modul de lucru. 
 3. Punctele finale:  
           Multiplicatoarele de bandă sunt:
  1. q1 - pentru VHF (144 MHz); §            2,5 -  pentru SHF (3,4 GHz);
  2. 1 - pentru UHF (432 MHz); §           3 - pentru SHF (5,7 GHz);
  3. 1 - pentru SHF (1296 MHz); §          6 -  pentru SHF (10,3 GHz); §      2 - pentru SHF (2,3 GHz); §       9 -  pentru SHF (24,2 GHz).
 
 1. Scor punctelor finale: Scorul pe bandă este dat de suma punctelor realizate în cele două etape înmulțit cu multiplicatorul de bandă. Pentru SHF scorul este dat de suma scorurilor de pe fiecare bandă.
 2. Precizări:
Nu se permite lucrul repetat cu aceeași stație în cele 5 minute înainte sau după schimbarea etapei, când etapele sunt consecutive, deoarece abaterea acceptată la timp fiind tot de 5 minute s-ar putea produce confuzii la identificarea corectă a etapelor.   
Log-urile se întocmesc separat pe fiecare bandă. 
Un participant poate avea un singur semnal pe bandă la un moment dat.
Stațiile individuale nu pot fi asistate şi nu pot să folosească mai multe emițătoare simultan. Prin “asistat'' se înțelege ajutor uman în desfășurarea operării stației sau a traficului (evidentă, ascultarea altei frecvențe, comutarea antenei, etc.).
Folosirea DX clusterului este permisă, cu excepția auto postării care atrage descalificarea participantului și anularea punctelor date de acesta celorlalți.
 1. Erori (penalizări):
Se anulează punctele la ambii corespondenți în cazurile:
 1. la o diferență de timp declarat mai mare de 5 minute;
 2. la una sau mai multe erori în indicativul sau locatorul corespondentului; omiterea grupului “ /P “ se consideră eroare indicativ; 
 3. la una sau mai multe erori la RS(T), la numărul serial sau la modul de lucru.
Fiecare legătură dublă nesemnalată și punctată în log se penalizează cu 10% din totalul de puncte realizate pe banda respectivă.
Nerespectarea regulamentului de concurs, declararea falsă a locatorului sau abateri de la regulamentul de radiocomunicații de amator duc la descalificare şi anularea punctelor acordate în concurs.
Stațiile care nu realizează la terminarea concursului minim 5% din cel mai mare punctaj declarat la concurs pe banda respectivă nu acordă puncte, dar ocupă loc în clasament conform punctelor proprii realizate. Legăturile efectuate în afara segmentelor de bandă aferente tipului de emisie aduc descalificarea participantului.
Folosirea repetoarelor, telefoanelor sau a altor mijloace pentru a realiza un QSO duce la     descalificarea participanților aflați în culpă.
Clasamente/premii/ VHF, UHF, SHF:
Se întocmesc clasamente separat pe fiecare categorie. 
Participanții clasați pe primul loc în clasamente primesc titlul de Campion Național al României, medalie, diplomă și tricou de campion, dacă sunt cel puțin 10 concurenți clasați la categoria respectivă. Locurile II și III primesc medalie și diplomă, iar până la locul 10 inclusiv primesc diplomă. La categoriile  A1; B1; C1; - Juniori, dacă sunt cel puțin 5 concurenți clasați la categoria respectiva.
 1. Log-uri:
Log-urile se trimit în maxim 10 zile de la încheierea campionatului, în format EDI, la adresa : http://hamyo.ro/concursuri/. Primirea fiecărui log va fi confirmată de către organizator.
Nu se admit log-uri pe hârtie sau alte formate electronice decât cel indicat anterior.
Log-urile cu probleme vor fi returnate expeditorilor în vederea refacerii, în maxim 2 zile de la primirea lor (valabil doar pentru log-urile trimise în termenul regulamentar). 
Toate log-urile vor fi publicate simultan cu rezultatele oficiale ale concursului.
Log-urile sosite după termenul prevăzut nu vor fi luate în considerare (chiar dacă sosesc înainte de arbitrare).
 1. Termen arbitrare:
În maxim 10 zile de la expirarea termenului de trimitere a log-urilor. Rezultatele se vor difuza în cadrul emisiunii QTC şi se vor publica pe site-ul oficial a Federației Române de Radioamatorism.
Indicativele stațiilor care au trimis log vor fi afișate pe pagina de web a FRR.
Arbitrii se propun și se confirmă de Consiliul de Administrație a FRR cu cel puțin 45 de zile înaintea primei etape, se publică pe site şi se anunță la emisiunea QTC. Arbitrii au şi sarcina de a verifica, prin monitorizare, activitatea în timpul concursului în ceea ce privește respectarea Regulamentului de concurs și a Regulamentului de radiocomunicații pentru serviciu de amator din România. Arbitrii vor trimite informările însoțite de probe la organizator în termen de 48 de ore de la terminarea concursului.
 1. Numele fișierelor de log trebuie să conțină indicativul și banda, în indicativ va lipsi grupul “/P“ sau poate fi înlocuit cu –P deoarece caracterul “/“ nu este acceptat în numele fișierului. Exemplu : YO5XXX_144.edi. Dacă editorul de log furnizează alt titlu de fișier acesta se va redenumi corespunzător de către participant. În log, la header, în câmpul „Pcall=” se trece indicativul complet al participantului, inclusiv grupul “/P “ unde este cazul. 
 2. Recomandări:
Deoarece sunt mai multe recomandări pentru formatul standard al frecvențelor, participanții pot folosi și notațiile „145” în loc de „144”, „435” în loc de „432”, „1,2” sau „1296” în loc de „1.2” etc, softul de verificare a log-urilor le identifică fără eroare. 
In câmpul „TName=” din header-ul log-ului se va trece denumirea concursului CN UUS.
Urmează un exemplu de completare a logului în format EDI, caz virtual (ce este scris cu litere îngroșate reprezintă datele așa cum apar ele în log, ce este în paranteze cu litere subțiri sunt explicații). 

[REG1TEST;1] (identificator de fișier; versiunea fișierului, obligatoriu)
TName=CN UUS (acronimul concursului, obligatoriu)
TDate=20170818;20170819 (data de început și de sfârșit a concursului, obligatoriu)
PCall=YO1KAA (indicativul care este transmis, inclusiv /P, obligatoriu)
PWWLo=KN35HH (locatorul folosit, obligatoriu)
PExch=FRR (exchange, control care desemnează țara, județul etc dacă regulamentul impune acest lucru la control transmis, la CN UUS obligatoriu la stațiile care aparțin de structuri membre FRR) PAdr1=Vârful Corbilor (linia 1 cu adresa de unde se participă la concurs, obligatoriu)
PAdr2=Masivul Piatra Arsă (linia 2 cu adresa de unde se participă la concurs, obligatoriu)
PSect=F (codul categoriei la care se dorește participarea, obligatoriu)
PBand=2,3 GHz (banda, obligatoriu)
PClub=YO1KZZ (indicativul stației clubului unde este membru participantul sau NONE, obligatoriu)
RName=Vasile Vasile (numele operatorului sau operatorului responsabil, obligatoriu)
RCall=YO1AAA (indicativul operatorului responsabil, fără suffix /P etc, obligatoriu)
RAdr1=Str. Lungă Nr 22 (linia 1 cu adresa operatorului responsabil, obligatoriu)
RAdr2=Bloc A4 scara 3 etaj 1 ap. 7 (linia 2 cu adresa operatorului responsabil, obligatoriu)
RPoCo=002345 (codul poștal al operatorului responsabil, obligatoriu)
RCity= Baia de Sus (orașul operatorului responsabil, obligatoriu)
RCoun=Romania (țara operatorului responsabil, obligatoriu)
RPhon=0429123456 (telefonul operatorului responsabil, facultativ)
RHBBS=yo1aaa@yahoo.com (adresa electronică a operatorului responsabil, obligatoriu)
MOpe1=YO1BAA; YO1BAC (linia 1 cu operatorii stațiilor multioperator, obligatoriu la MO)
MOpe2=YO1BAd; YO1BAE; YO1BAF (linia 2 cu operatorii stațiilor multioperator, obligatoriu la MO)
STXEq=FT 999 TS (tipul emițătorului, obligatoriu)
SPowe=45 (puterea emițătorului [W], obligatoriu)
SRXEq=FT 999 TS, Icom T33X (tipul receptorului sau receptoarelor, obligatoriu)
SAnte=Swan (tipul antenei, obligatoriu)
SAntH=4/735 (înălțimea antenei de la sol [m];înălțimea peste nivelul mării [m], obligatoriu)
CQSOs=58;2 (numărul pretins de QSO-uri; multiplicatorul de bandă, obligatoriu)
CQSOP=2436 (numărul de puncte pretinse obținute din QSO-uri, obligatoriu, le pune editorul dacă este unul corect) 
CWWLs=3;0;1 (numărul pretins de locatoare; bonus pe fiecare nou locator; multiplicator de locator, facultativ)
CWWLB=0 (numărul total de bonusuri acordate de locatoare, facultativ)
CExcs=0;0;1 (numărul pretins de controale de tip exchange; bonus pentru fiecare exchange; multiplicator de exchange, facultativ)
CExcB=0 (numărul total de bonusuri din exchange, facultativ)
CDXCs=4;0;1 numărul pretins de DXCC; bonus pentru fiecare DXCC; multiplicator de DXCC, facultativ)
CDXCB=0 (număr de bonusuri din DXCC, facultativ)
CToSc=4872(scorul total, obligatoriu)
CODXC=LZ9X;KN22XS;1091 (indicativul; locatorul; distanța celei mai depărtate stații lucrate, obligatoriu)
[Remarks] (identificator care arată că urmează comentarii, obligatoriu)
(comentariile, dacă este cazul)
[QSORecords;58] (identificator pentru QSO-urile înregistrate în continuare; număr de QSO-uri înregistrate, obligatoriu)
170818;1445;OZ9SIG;1;59;001;59;006;;JO65ER;6;;N;N;
170818;1446;DL5BBF;1;54;002;59;023;;JO42LT;396;;N;N;
170818;1449;OZ1HLB/P;1;59;003;59;015;;JO55US;48;;N;;
170818;1450;DL6FBL;1;53;004;51;092;;JO40XL;608;;N;;
170818;1454;DF0TAU;1;54;005;59;084;;JO40QO;606;;;;
170818;1508;DJ3QP;1;55;006;59;095;;JO42FB;485;;;;
170818;1510;DG5TR;1;53;007;53;006;;JO53QP;242;;N;;
170818;1519;DL0WU;1;55;008;53;108;;JO31OF;609;;N;;
170818;1528;DL3LAB;1;59;009;59;046;;JO44XS;191;;N;;
170818;1532;DL5XV;1;56;010;59;033;;JO53AO;283;;;; 170818;1544;OZ8RY/A;1;56;011;57;010;;JO66HB;39;;N;;
170818;1553;OZ1AOO;1;59;012;59;001;;JO65FR;1;;;;
170818;1603;ERROR;;;013;;;;;0;;;;
170818;1618;DL0WX;1;53;014;52;174;;JO30FQ;688;;N;;
170818;1626;SM4HFI;2;53A;015;54A;019;;JP70TO;573;;N;N;
170818;1631;GM4YXI;2;57A;016;55A;015;;IO87WI;911;;N;N;
170818;1636;OH2AAQ;2;52A;017;59A;015;;KO29FX;851;;N;N;
170818;1640;OH2BNH;2;55A;018;57A;024;;KP20LG;891;;N;;
170818;1641;LA2AB;1;59A;019;57A;027;;JO59FV;479;;N;N;
170818;1646;SM5BSZ;2;55A;020;57A;029;;JO89IJ;480;;N;;
170818;1700;SK5BN;2;51A;021;55A;026;;JP80UE;585;;N;;
170818;1720;DL9LBA;2;529;022;559;056;;JO44UP;213;;;;
170818;1730;SK6NP;2;559;023;539;029;;JO68MB;262;;N;;
170818;1736;OH1MDR;2;52A;024;57A;023;;KP01VJ;830;;N;; 170818;1739;OY9JD;2;51A;025;52A;011;;IP62OA;1302;;N;N;
170818;1826;OZ9SIG;1;59;026;59;006;;JO65ER;0;;;;D

Înregistrările cu QSO-urile conțin, în ordine, separate prin punct și virgulă, următoarele:
Data (YYMMDD); timpul (HHMM); indicativul; codul modului de lucru; RS(T) transmis; codul numeric transmis; RS(T) recepționat; codul numeric recepționat; exchange recepționat (la CN UUS nu este cazul); locatorul recepționat; puncte pe QSO; un nou exchange (la CN UUS nu este cazul); un nou locator (la CN UUS nu este cazul); un nou DXCC (la CN UUS nu este cazul);dublă nepunctată-(D) obligatoriu unde apar duble.

Detalii pentru log-ul în format EDI se găsesc la:
http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=451%3Astandard-format-for-econtest-log&catid=122%3Asoftware%E2%8C%A9=en

Președintele Comisiei Centrale de Unde Ultrascurte din cadrul Federației Române de Radioamatorism
Vágó László  – YO5OCZ
19-10-2017