Programa CEPT HAREC

on .

 

PROGRAMA DE EXAMINARE
conform cerinţelor CEPT, pentru obţinerea certificatului armonizat de radioamator (HAREC)

 

Implementare a Recomandării T/R 61–02 (Chester 1990, revizuit la Nicosia 1994, Haga 01, Vilnius 04)

 

A. PROBLEME CU CONŢINUT TEHNIC

1.     NOŢIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM ŞI RADIO

  • Conductibilitatea
  • Surse de electricitate
  • Câmpul electric
  • Câmpul magnetic
  • Câmpul electromagnetic
  • Semnale sinusoidale
  • Semnale nesinusoidale, zgomot
  • Semnale modulate
  • Puterea şi energia
  • Procesoare digitale de semnal (DSP)

2.     COMPONENTE
2.1.  Rezistorul
2.2.  Condensatorul
2.3.  Bobina
2.4.  Transformatoare – aplicaţii şi utilizare
2.5.  Dioda
2.6.  Tranzistorul
2.7.  Disipaţia de căldură
2.8.  Diverse

3.     CIRCUITE
3.1.. Combinaţii de componente
3.2.  Filtre
3.3.  Alimentatoare
3.4.  Amplificatoare
3.5.  Detectoare
3.6.  Oscilatoare
3.7.  Bucla blocată în fază (PLL)
3.8.  Sisteme şi semnale discrete în domeniul timp (sisteme DSP)

4.     RECEPTOARE
4.1.  Tipuri
4.2.  Scheme bloc
4.3.  Funcţionarea etajelor receptoarelor
4.4.  Caracteristicile receptoarelor

5.     EMIŢĂTOARE
5.1.  Tipuri
5.2.  Scheme bloc
5.3.  Funcţionarea etajelor emiţătoarelor
5.4.  Caracteristicile emiţătoarelor

6.     ANTENE ŞI LINII DE TRANSMISIUNE

6.1.  Tipuri de antene
6.2.  Caracteristicile antenei
6.3.  Linii de transmisiune

7. PROPAGARE

8.     MĂSURĂTORI
8.1.  Efectuarea măsurărilor
8.2. Instrumente de măsură

9.     INTERFERENŢE ŞI IMUNITATE
9.1.  Interferenţe în echipamente electronice
9.2.  Cauzele interferenţelor în echipamentele electronice
9.3.  Măsuri împotriva interferenţelor

10.   MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII

B. REGULI ŞI PROCEDURI DE OPERARE INTERNE ŞI INTER­NAŢIONALE

1.  Alfabetul fonetic
2.  Codul Q
3.  Prescurtări folosite în serviciul de amator
4. Semnale internaţionale de primejdie, traficul de urgenţă şi comunicaţiile în cazul calamităţilor naturale
5.  Utilizarea şi alcătuirea indicativelor de apel
6.  Planurile IARU pentru benzile alocate serviciului de amator
7.  Responsabilitate socială şi proceduri de operare
C. REGLEMENTĂRI  INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE PRIVITOARE LA SERVICIILE DE AMATOR ŞI AMATOR PRIN SATELIT

1. Reglementări Radio UIT
2. Reglementări CEPT
3. Legi naţionale, reglementări şi condiţii de licenţiere


PROGRAMA ANALITICĂ DE EXAMINARE DETALIATĂ

CAPITOLUL 1

 

NOŢIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM ŞI RADIO

1.1. Conductibilitatea

 • Conductoare, semiconductoare şi izolatoare
 • Curentul, tensiunea şi rezistenţa
 • Unităţile de măsură Amper, Volt, Ohm
 • Legea lui Ohm 
 • Legile lui Kirchhoff
 • Puterea electrică   
 • Wattul
 • Energia electrică   
 • Capacitatea unei baterii  [ A x h ]

1.2. Surse de electricitate

 • Surse de tensiune, surse de tensiune electromotoare, curentul de scurtcircuit, rezistenţa internă, tensiunea la borne
 • Conectarea serie şi paralel a surselor de tensiune

1.3. Câmpul electric

 • Nivelul câmpului electric
 • Unitatea de măsură volt/metru
 • Ecranarea câmpurilor electrice

1.4. Câmpul magnetic

 • Câmpul magnetic ce înconjoară un conductor parcurs de curent  electric
 • Ecranarea câmpurilor magnetice

1.5. Câmpul electromagnetic

 • Undele radio ca unde electromagnetice
 • Viteza de propagare şi relaţia dintre frecvenţă şi lungimea de undă 
 • Polarizarea câmpului electromagnetic

1.6. Semnale sinusoidale

 • Reprezentarea grafică în timp
 • Valori instantanee, amplitudine  [ Emax ], valoarea eficace (RMS)   şi valoarea medie
 • Perioada şi durata unei perioade
 • Frecvenţa
 • Unitatea de măsură a frecvenţei (Hertz)
 • Diferenţa de fază dintre două semnale sinusoidale
 • Semnale audio
 • Semnale dreptunghiulare
 • Reprezentarea grafică în domeniul timp
 • Componenta continuă, unda fundamentală şi armonicile superioare
 • Zgomot  (zgomotul termic al receptorului, banda de zgomot, densitatea de zgomot, puterea zgomotului în banda receptorului)

l.8. Semnale modulate

 • Modulaţia telegrafică (CW)
 • Modulaţia de amplitudine (AM)
 • Forma de undă
 • Purtătoarea, benzile laterale şi lărgimea de bandă
 • Modulaţia de amplitudine cu bandă laterală unică (SSB)
 • Modulaţia de fază , modulaţia de frecvenţă (FM) şi modulaţia cu bandă laterală unică (BLU)
 • Deviaţia de frecvenţă şi indicele de modulaţie 
 • Purtătoare, benzi laterale şi lărgime de bandă
 • Forme de undă pentru semnale CW, AM, BLU şi FM (prezentare grafică)
 • Spectrul pentru semnale CW, AM şi BLU (prezentare grafică)
 • Modulaţii digitale: FSK, 2-PSK, 4-PSK, QAM
 • Modulaţia digitală: debit binar, debit per simbol (debitul Baud) şi lărgime de bandă
 • Corecţia CRC şi retransmisii (de exemplu packet radio), corecţia FEC (de exemplu Amtor FEC)

1.9. Puterea şi energia

 • Puterea semnalelor sinusoidale 
 • Rapoarte de puteri corespunzătoare următoarelor valori (pozitive şi negative): 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB şi 20 dB
 • Raportul puterilor de intrare/ieşire în dB ale unor amplificatoare şi/sau atenuatoare conectate în cascadă
 • Adaptarea (transferul maxim de putere)
 • Relaţia dintre puterea de intrare, puterea de ieşire şi randament 
 • Puterea la vârf de modulaţie (PEP)

1.10. Procesarea digitală de semnal (DSP)

 • Eşantionarea şi cuantizarea
 • Rata minimă de eşantionare (frecvenţa Nyquist)
 • Convoluţia (în domeniul timp / în domeniul frecvenţă, reprezentare grafică)
 • Filtre contra zgomotului de cuantizare, filtre de refacere a semnalului
 • Conversia digital / analogică, analogic / digitală

CAPITOLUL 2

 

COMPONENTE

1.1. Rezistorul

 • Rezistenţa
 • Unitatea de măsură (Ohm)
 • Caracteristica curent/tensiune
 • Disipaţia de putere
 • Coeficienţi pozitivi şi negativi de temperatură (CPT şi CNT)

2.2. Condensatorul

 • Capacitatea
 • Unitatea de măsură a capacităţii (Faradul)
 • Relaţia dintre capacitate, dimensiuni şi dielectric (numai tratare calitativă)
 • Reactanţa 
 • Defazajul dintre tensiune şi curent
 • Caracteristicile condensatoarelor fixe şi variabile: cu dielectric aer, mică, pla­stic, ceramică şi a condensatoarelor electrolitice
 • Coeficientul de temperatură
 • Curentul de fugă

2.3. Bobina

 • Autoinducţia
 • Unitatea de măsură a inductanţei (Henry)
 • Efectul asupra inductanţei al numărului de spire, al diametrului, al lungimii şi al materialului din care este făcut miezul (numai tratare calitativă)
 • Reactanţa 
 • Defazajul dintre tensiune şi curent
 • Factorul Q
 • Efectul pelicular
 • Pierderi în miezul bobinei

2.4. Transformatoare - aplicaţii şi utilizare

 • Transformatorul ideal 
 • Relaţia dintre raportul numărului de spire N şi:
 • Raportul tensiunilor   
 • Raportul curenţilor 
 • Raportul impedanţelor (numai tratare calitativă)
 • Transformatoare

2.5. Diode

 • Utilizare şi aplicaţii ale diodelor
 • Dioda redresoare, dioda Zener, diode luminiscente (LED), dioda varicap
 • Tensiunea inversă, curent şi putere

2.6. Tranzistorul

 • Tranzistoare PNP şi NPN
 • Factorul de amplificare
 • Tranzistorul cu efect de câmp (canal N şi canal P, TEC-j)
 • Rezistenţa dintre poartă şi sursă
 • Tranzistorul în:
 • Conexiune cu emitorul comun (sursa comună)
 • Conexiune cu baza (poarta) comună
 • Conexiune cu colectorul comun (drena comună)
 • Impedanţele de intrare şi ieşire în conexiunilor de mai sus
 • Metode de polarizare în conexiunilor de mai sus

2.7. Diverse

 • Dispozitive simple termoionice (tuburi electronice)
 • Tensiuni şi impedanţe pentru etaje de înaltă tensiune, transformări de impedanţă
 • Circuite integrate digitale simple
 • Circuite integrate liniare

 

CAPITOLUL 3

CIRCUITE

3.1. Combinaţii de componente

 • Circuite serie şi paralel cu rezistoare, bobine, condensatoare, transformatoare şi diode
 • Curenţii şi tensiunile în aceste circuite
 • Impedanţa acestor circuite
 • Comportamentul real (nu ideal) al rezistorului, condensatorului şi bobinei la frecvenţe înalte

3.2. Filtre

 • Circuite acordate serie şi paralel
 • Impedanţa acestor circuite
 • Caracteristica de frecvenţă
 • Frecvenţa de rezonanţă 
 • Factorul de calitate al unui circuit acordat   
 • Lărgimea de bandă
 • Filtru trece bandă
 • Filtru trece-jos, trece-sus, trece-bandă şi opreşte-bandă alcătuite din componente pasive
 • Caracteristica de frecvenţă
 • Filtru Pi şi filtru T
 • Cristalul de cuarţ
 • Efecte datorită caracteristicilor reale (nu ideale) al componentelor
 • Filtre digitale (vezi secţiunile 1.10 şi 3.8)

 

3.3. Surse de alimentare

 • Circuite redresoare monoalternanţă şi dublă alternanţă şi puntea redresoare
 • Circuite de netezire
 • Circuite stabilizatoare în surse de alimentare de mica putere
 • Surse de alimentare în comutaţie, izolare galvanică şi EMC

3.4. Amplificatoare

 • Amplificatoare de joasă şi de înaltă frecvenţă
 • Factorul de amplificare
 • Caracteristica amplitudine/frecvenţă şi lărgimea de bandă (bandă largă vs. etaje acordate)
 • Regimul de funcţionare în clasele A, A/B, B, C
 • Armonici (distorsiuni de neliniaritate), distorsiuni de intermodulaţie, etaje de amplificare supramodulate
 • Detectoare pentru AM
 • Detectorul cu diodă
 • Detectorul de produs şi oscilatoare de ,,bătăi”
 • Detectoare pentru FM
 • Detectorul pe pantă
 • Discriminatorul Foster-Seeley
 • Detectoare pentru CW/SSB

3.6. Oscilatoare

 • Reacţie (oscilaţii produse intenţionat sau nu)
 • Factorii care afectează frecvenţa şi stabilitatea oscilaţiei
 • Oscilatorul LC
 • Oscilatoare cu cristal, oscilatorul overtone
 • Oscilator controlat în tensiune (VCO)
 • Zgomotul de fază

3.7. Bucla blocată în faza (PLL)

 • Bucla de control cu circuit de comparare a fazei.
 • Sinteza de frecvenţă cu divizoare programabile în bucal de reacţie

3.8. Procesoare digitale de semnal (sisteme DSP)

 • Topologii de filtre cu răspuns finit (FIR) şi infinit (IIR)
 • Ttransformata Fourier (discretă, rapidă cu prezentare grafică)
 • Sinteza digitală directă

CAPITOLUL 4

RECEPTOARE

4.1. Tipuri

 • Receptorul superheterodină cu simplă şi dublă schimbare de frecvenţă
 • Receptoare cu conversie directă

4.2. Scheme bloc

 • Receptorul CW (AlA)
 • Receptorul AM (A3E)
 • Receptorul SSB pentru telefonie cu purtătoare suprimată (J3E)
 • Receptorul FM (F3E)

4.3. Modul de operare şi funcţionare al următoarelor etaje (se tratează numai schema bloc)

 • Amplificatorul RF (cu bandă fixă sau acordabilă)
 • Oscilatorul (fix şi variabil)
 • Mixerul
 • Amplificatorul de frecvenţă intermediară
 • Limitatorul
 • Detectorul, inclusiv detectorul de produs
 • Oscilatorul de bătăi
 • Calibratorul cu cristal
 • Amplificatorul de joasă frecvenţă (audio)
 • Controlul automat al amplificării
 • S-metrul
 • Squelch-ul

4.4. Caracteristicile receptoarelor (descriere simplă)

 • Canalul adiacent
 • Selectivitatea
 • Sensibilitatea, zgomotul receptorului, factorul de zgomot
 • Stabilitatea
 • Frecvenţa imagine
 • Desensibilizarea / blocarea
 • Intermodulaţia; modulaţia încrucişată
 • Mixarea reciprocă (zgomotul de fază)

 

CAPITOLUL 5

 

EMIŢĂTOARE

5.1. Tipuri

 • Emiţătoare cu şi fără translatare de frecvenţă
 • Multiplicarea de frecvenţă

5.2. Scheme bloc

 • Emiţătorul CW (A1A)
 • Emiţătorul SSB pentru telefonie cu purtătoare suprimată (J3E)
 • Emiţătorul FM (F3E)

5.3. Modul de operare şi funcţionare al următoarelor etaje (se tratează numai schema bloc)

 • Mixerul
 • Oscilatorul
 • Separatorul
 • Driver-ul
 • Multiplicatorul de frecvenţă
 • Amplificatorul de putere
 • Adaptarea la ieşire
 • Filtrul de ieşire (filtrul pi)
 • Modulatorul de frecvenţă
 • Modulatorul SSB
 • Modulatorul de fază
 • Filtrul cu cristale

5.4. Caracteristicile emiţătoarelor (descriere simplă)

 • Stabilitatea de frecvenţă
 • Lărgimea benzii de RF
 • Benzile laterale
 • Gama frecvenţelor audio
 • Neliniaritatea (distorsiuni armonice şi de intermodulaţie)
 • Impedanţa de ieşire
 • Puterea de ieşire
 • Randamentul
 • Deviaţia de frecvenţă
 • Indicele de modulaţie
 • Clicsuri de manipulaţie şi chirp-uri
 • Supramodulaţia în benzile laterale şi splatter (frecvenţe nedorite în benzile laterale)
 • Radiaţii de înaltă frecvenţă spurioase
 • Radiaţia cutiei
 • Zgomotul de fază

CAPITOLUL 6

 

ANTENE ŞI LINII DE TRANSMISIUNE

6.1. Tipuri de antene

 • Dipolul în jumătate de undă alimentat la centru
 • Dipolul în jumătate de undă alimentat la capăt
 • Dipolul îndoit
 • Antena verticală în sfert de undă (ground plane)
 • Antena cu elemente pasive (Yagi)
 • Antena cu apertură (reflector parabolic, horn)
 • Dipolul cu trapuri

6.2. Caracteristicile antenei

 • Distribuţia curentului şi tensiunii în antenă
 • Impedanţa la punctul de alimentare
 • Impedanţa capacitivă sau inductivă a unei antene nerezonante
 • Polarizarea
 • Câştigul, directivitatea şi eficienţa antenei
 • Zona de captură
 • Puterea efectiv radiată izotropic (e.i.r.p.) şi puterea aparent radiată (e.r.p.)
 • Raportul faţă-spate
 • Diagrame de radiaţie în plan orizontal şi vertical

6.3. Linii de transmisiune

 • Linia cu conductori paraleli
 • Cablul coaxial
 • Ghidul de undă
 • Impedanţa caracteristică (Z0)
 • Viteza de propagare
 • Raportul de unde staţionare
 • Pierderi
 • Simetrizare
 • Linia în sfert de undă ca transformator de impedanţă  [ Z02 = Zin·Zout ]
 • Linia terminată în gol sau în scurtcircuit ca circuite acordate
 • Unităţi de adaptare a antenei (numai configuraţii în PI sau T)

CAPITOLUL 7

 

PROPAGARE

 • Atenuarea semnalului, raportul semnal pe zgomot
 • Propagare în vizibilitate directă (propagarea în spaţiul liber, legea pătrată inversă)
 • Straturile atmosferei
 • Frecvenţa critică
 • Influenţa soarelui asupra ionosferei
 • Frecvenţa maximă utilizabilă (MUF)
 • Unda de sol, unda spaţială, unghiul de radiaţie şi distanţa zonei de tăcere (skip)
 • Propagarea ionosferică pe mai multe căi
 • Fading
 • Troposfera (conducţie, difracţie)
 • Influenţa înălţimii antenei asupra distanţei ce poate fi acoperită (orizontul radio)
 • Temperatura de inversie
 • Reflexia pe stratul E sporadic
 • Reflexia pe auroră
 • Reflexia meteorică
 • Reflexia pe lună
 • Zgomotul atmosferic (furtuni la distanţă)
 • Zgomotul cosmic
 • Zgomotul de sol (termic)
 • Bazele predicţiei de propagare (bugetul legăturii)
   • sursa dominantă de zgomot (zgomotul în bandă vs. zgomotul receptorului)
   • raportul minim semnal - zgomot
   • puterea minimă a semnalului de recepţie
   • atenuarea de propagare
   • câştigul antenelor, atenuările liniilor de transmisie
   • puterea minimă a emiţătorului

 

CAPITOLUL 8

MĂSURĂRI

8.1. Efectuarea măsurărilor

 • Tensiunilor şi curenţilor în curent continue şi alternative
 • Erorilor:
   • influenţa frecvenţei
   • influenţa formei de undă
   • influenţa rezistenţei interne a instrumentelor
 • Rezistenţei
 • Puterii continue şi de RF (puterea medie, PEP)
 • Raportului de unde staţionare în tensiune
 • Formei de undă a anvelopei unui semnal RF
 • Frecvenţei
 • Frecvenţei de rezonanţă

8.2. Instrumente de măsură
Efectuarea măsurărilor folosind:

 • Instrument cu bobină mobilă
 • Instrument cu mai multe game (digital sau analogic)
 • Dispozitiv de măsurare a puterii de radiofrecvenţă
 • Puntea reflectometru (dispozitiv de măsurare a coeficientului de undă staţionară)
 • Generatoare de semnal
 • Frecvenţmetru numeric
 • Frecvenţmetru cu absorbţie
 • Grid-dip metru
 • Osciloscop
 • Analizor de spectru

CAPITOLUL 9

 

9.1. Interferenţe în echipamentele electronice

 • Blocarea
 • Interferenţe cu semnalul dorit
 • Intermodulaţia
 • Detecţia în circuitele audio

9.2. Cauzele interferenţelor în echipamentele electronice 

 • Nivelul de câmp al emiţătorului
 • Radiaţiile neesenţiale ale emiţătorului (radiaţii parazite, armonici)
 • Influenţe nedorite în echipamente care pătrund prin:
   • intrarea de antenă (tensiuni din antenă, selectivitatea intrării)
   • alte linii conectate
   • radiaţie directă

9.3. Măsuri împotriva interferenţelor
Măsuri pentru prevenirea şi eliminarea efectelor interferenţelor:

 • Filtrarea
 • Decuplarea
 • Ecranarea

CAPITOLUL 10

 

PROTECŢIA MUNCII

 • Corpul uman
 • Reţeaua de alimentare
 • Tensiuni înalte
 • Descărcări electrice

 

 

B. REGULI SI PROCEDURI DE OPERARE INTERNE SI INTERNAŢIONALE

 

CAPITOLUL 1

ALFABETUL FONETIC
recomandat pentru traficul radiotelefonic


Litera

Pronunţia

 

Litera

Cuvântul de cod

Pronunţia

A

Alfa

Al-fa

N

November

No-vem-ber

B

Bravo

Bra-vo

O

Oscar

Oss-kar

C

Charlie

Ciar-li

P

Papa

Pa-pa

D

Delta

Del-ta

Q

Quebec

E

Echo

R

Romeo

Ro-mi-o

F

Foxtrot

Fox-trot

S

Sierra

Si-era

G

Golf

Golf

T

Tango

Tan-go

H

Hotel

Ho-tel

U

Uniform

I

India

In-dia

V

Victor

Vik-tor

J

Juliett

Giu-li-et

W

Whiskey

K

Kilo

Ki-lo

X

X-ray

EX-rei

L

Lima

Li-ma

Y

Yankee

Yan-ki

M

Mike

Ma-ik

Z

Zulu

Zu-lu


CAPITOLUL 2

CODUL Q

 

Codul

Răspuns

QRK

Care este inteligibilitatea semnalelor mele ?

Inteligibilitatea semnalelor d-tale este....

QRM

Sunteţi interferat ?

Sânt interferat de....

QRN

Sunteţi deranjat de paraziţi atmosferici ?

Sânt deranjat de paraziţi atmosferici.

QRO

Să măresc puterea emiţătorului?

Măreşte puterea emiţătorului.

QRP

Să micşorez puterea emiţătorului ?

Micşorez puterea emiţătorului.

QRS

Să transmit mai rar ?

Transmiteţi mai rar.

QRT

Să încetez transmisia ?

Încetez transmisia.

QRZ

De cine sunt chemat ?

Sunteţi chemat de....

QRV

Sunteţi gata ?

Sânt gata.

QSB

Semnalele mele au fading ?

Semnalele dvs. au fading .

QSL

Puteţi confirma recepţia ?

Vă confirm recepţia

QSO

Puteţi comunica cu ... direct ?

Pot comunica cu ... direct.

QSY

Să schimb transmisia pe o altă frecvenţă ?

Schimb transmisia pe o altă frecvenţă.

QRX

Când mă veţi chema din nou ?

Vă voi chema din nou la ora … pe ... kHz
(sau MHz)

QTH

Care este poziţia dvs. în latitudine şi longitudine  (sau după orice altă indicaţie) ?

Poziţia mea în grade este … latitudine­ ... longitudine ... (sau după orice altă indicaţie).

Notă: în afara acestor coduri, se pot folosi şi celelalte din Apendicele 14 din Regulamentul Radiocomunicaţiilor.

CAPITOLUL 3

PRESCURTĂRILE CELE MAI UZUALE FOLOSITE

ÎN SERVICIUL DE AMATOR

 

AR = Sfârşit de transmisiune
ASK = A întreba
BK = Semnal folosit la întreruperea unei transmisiuni în curs
COND = Condiţii (de propagare)
CQ = Apel general către toate staţiile
CUAGN = Pe curând
CW = Undă continuă
DE = De la;  folosit şi la separarea indicativului de apel al staţiei chemate de cel al staţiei chemătoare
DX = Distanţă mare (de obicei de pe alt continent)
GA = Bună ziua
GB = La revedere
GM = Bună dimineaţa
HP, HPE = Sper, speranţă
K = Invitaţie la transmitere
MSG = Mesaj
OM = Prieten
PSE = Vă rog
RST = Raport pentru inteligibilitatea, tăria şi tonul semnalului
R = Recepţionat
RX = Receptor
SK = Sfârşitul transmiterii
TKS, TNX = Mulţumesc
UR = Al  dumneavoastră
VA = SK = Sfârşitul transmiterii
VY = Foarte
73 = Salutări
88 = Sărutări

Notă: în traficul radiotelegrafic se pot folosi şi prescurtările cuvintelor din limbile de circulaţie internaţională.

CAPITOLUL 4

 

SEMNALE INTERNAŢIONALE DE PRIMEJDIE, TRAFIC DE URGENŢĂ ŞI COMUNICAŢIILE ÎN CAZUL CALAMITĂŢILOR NATURALE

Semnale de primejdie:

 • în radiotelegrafie … - - -  … (SOS)
 • în radiotelefonie "MAYDAY"

Prevederile Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator

Rezoluţia nr. 644 din Regulamentul Radiocomunicaţiilor cu privire la resursele de telecomunicaţii

Folosirea internaţională a staţiilor de radioamator în cazul dezastrelor naţionale

CAPITOLUL 5

 

INDICATIVE DE APEL

 • Identificarea staţiilor de radioamator
 • Folosirea indicativelor de apel
 • Formarea indicativelor de apel
 • Prefixe naţionale

 

CAPITOLUL 6

 

PLANUL IARU PENTRU BENZILE ALOCATE SERVICIULUI DE AMATOR

 • Planul benzilor IARU
 • Obiective

 

CAPITOLUL 7

RESPONSABILITATE SOCIALĂ ŞI PROCEDURI DE OPERARE

7.1. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A OPERAŢIUNILOR DE RADIOAMATOR

7.2. PROCEDURI DE OPERARE

 

C. REGLEMENTĂRI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE PRIVIND SERVICIILE DE AMATOR     ŞI AMATOR PRIN SATELIT

 

CAPITOLUL 1

REGLEMENTĂRI RADIO UIT

 • Definiţia Serviciului de Amator şi Serviciului de Amator prin Satelit
 • Definiţia staţiilor de radioamator
 • Articolul 25 din "Reglementările Radio UIT"
 • Statutul Serviciilor de Amator şi amator prin Satelit
 • Regiuni radio UIT

CAPITOLUL 2

REGLEMENTĂRI CEPT

 • Recomandarea T/R 61-01
 • Recomandarea T/R 61-02
 • Utilizarea temporară a staţiilor de radioamator în ţările membre CEPT
 • Utilizarea temporară a staţiilor de radioamator în ţările nemembre CEPT care participă la sistemul T/R 61-01

 

CAPITOLUL 3

LEGI NAŢIONALE, REGLEMENTĂRI ŞI CONDIŢII DE LICENŢIERE

 • Reglementări naţionale
 • Regulamentul serviciului de amator
 • Demonstrarea cunoaşterii şi completării jurnalului staţiei (log)
   • completarea logului
   • scopul
   • datele înscrise

 

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează