Programa CEPT NOVICE

on .

 

PROGRAMA DE EXAMINARE
conform cerinţelor CEPT, pentru obţinerea certificatului armonizat de radioamator începător
(CEPT NOVICE RADIO AMATEUR)

Implementare a Recomandării CEPT ECC REC (05)06 şi a Raportului CEPT ERC 32 revizuit în 2005

 

A. PROBLEME CU CONŢINUT TEHNIC

1.     NOŢIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM ŞI RADIO

  • Conductibilitatea
  • Surse de electricitate
  • Câmpul electromagnetic
  • Semnale audio şi digitale
  • Semnale modulate
  • Puterea

2.     COMPONENTE
2.1.  Rezistorul
2.2.  Condensatorul
2.3.  Bobina
2.4.  Transformatoare - aplicaţii şi utilizare
2.5.  Dioda
2.6.  Tranzistorul
2.7.  Circuite acordate

3.     CIRCUITE
3.1.  Filtre

4.     RECEPTOARE
4.1.  Tipuri
4.2.  Scheme bloc
4.3.  Operarea şi funcţionarea

5.     EMIŢĂTOARE
5.1.  Scheme bloc
5.2.  Operarea şi funcţionarea
5.3.  Caracteristicile emiţătoarelor

6.     ANTENE ŞI LINII DE TRANSMISIUNE

6.1.  Tipuri de antene (construcţie fizică, nuamai proprietăţile de directivitate şi polarizare)
6.2. Metode de alimentare a antenei cu semnal
6.3. Adaptarea

7. PROPAGARE

8.     MĂSURĂTORI
8.1.  Efectuarea măsurărilor
8.2. Instrumente de măsură

9.     INTERFERENŢE ŞI IMUNITATE
9.1.  Interferenţe în echipamente electronice
9.2.  Cauzele interferenţelor în echipamentele electronice
9.3.  Măsuri împotriva interferenţelor

10.   MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII

10.1. Corpul uman
10.2. Alimentarea cu energie
10.3. Pericole
10.4. Trăsnete

B. REGULI ŞI PROCEDURI DE OPERARE INTERNE ŞI INTER­NAŢIONALE

1.  Alfabetul fonetic
2.  Codul Q
3.  Prescurtări folosite în serviciul de amator
4.  Indicative de apel

C. REGLEMENTĂRI  INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE PRIVITOARE LA SERVICIILE DE AMATOR ŞI AMATOR PRIN SATELIT

1. Reglementări Radio UIT
2. Reglementări CEPT
3. Legi naţionale, reglementări şi condiţii de licenţiere


PROGRAMA ANALITICĂ DE EXAMINARE DETALIATĂ

 

CAPITOLUL 1

NOŢIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM ŞI RADIO

1.1. Conductibilitatea

 • Conductoare, semiconductoare şi izolatoare
 • Curentul, tensiunea şi rezistenţa
 • Unităţile de măsură Amper, Volt, Ohm
 • Legea lui Ohm 
 • Puterea electrică   
 • Wattul

1.2. Surse de electricitate

 • Surse de tensiune şi baterii

1.3. Câmpul electromagnetic

 • Undele radio ca unde electromagnetice
 • Viteza de propagare şi relaţia dintre frecvenţă şi lungimea de undă 
 • Polarizarea câmpului electromagnetic
 • Frecvenţa
 • Hertz-ul

1.4. Semnale audio şi digitale

 • Semnale audio
 • Semnale digitale

l.5. Semnale modulate
Avantajele şi dezavantajele:

 • Modulaţiei de amplitudine (AM)
 • Modulaţiei de amplitudine cu bandă laterală unică (SSB)
 • Modulaţiei de frecvenţ
 • Purtătoare, benzi laterale şi lărgime de bandă

1.6. Puterea

 • Puterea de intrare de curent continuu şi puterea de ieşire de radiofrecvenţă

CAPITOLUL 2

 

COMPONENTE

1.1. Rezistorul

   • Rezistenţa
   • Unitatea de măsură (Ohm)
   • Disipaţia de putere
   • Codul culorilor
   • Rezistoare în serie şi paralel

 

2.2. Condensatorul

 • Capacitatea
 • Unitatea de măsură a capacităţii (Faradul)
 • Utilizarea condensatoarelor fixe şi variabile cu aer, mică, plastic, ceramică şi electrolitici
 • Condensatoare în paralel

2.3. Bobina

 • Unitatea de măsură a inductanţei (Henry)

2.4. Transformatoare - aplicaţii şi utilizare

 • Transformatoare (aplicaţii)

2.5. Diode

 • Utilizare şi aplicaţii ale diodelor
 • Dioda redresoare, dioda Zener

2.6. Tranzistorul

 • Utilizarea tranzistorului ca amplificator sau oscilator

2.7. Circuite acordate

 • Funcţionarea circuitelor acordate serie sau paralel

CAPITOLUL 3

 

CIRCUITE

3.1. Filtre

 • Filtru trece-jos, trece-sus, trece-bandă şi opreşte-bandă; utilizare şi aplicaţii

CAPITOLUL 4

RECEPTOARE

4.1. Tipuri

 • Receptorul superheterodină cu simplă şi dublă schimbare de frecvenţă
 • Receptoare cu conversie directă

4.2. Scheme bloc

 • Receptorul CW (AlA)
 • Receptorul AM (A3E)
 • Receptorul SSB pentru telefonie cu purtătoare suprimată (J3E)
 • Receptorul FM (F3E)

4.3. Modul de operare şi funcţionare al următoarelor etaje (se tratează numai schema bloc)

 • Amplificatorul RF (cu bandă fixă sau acordabilă)
 • Oscilatorul (fix şi variabil)
 • Mixerul
 • Amplificatorul de frecvenţă intermediară
 • Detectorul
 • Oscilatorul de bătăi
 • Amplificatorul de joasă frecvenţă (audio)
 • Alimentarea cu energie
 • Squelch-ul

 

 

CAPITOLUL 5

EMIŢĂTOARE

5.1. Scheme bloc

 • Emiţătorul CW (A1A)
 • Emiţătorul SSB pentru telefonie cu purtătoare suprimată (J3E)
 • Emiţătorul FM (F3E)

5.2. Modul de operare şi funcţionare al următoarelor etaje (se tratează numai schema bloc)

 • Mixerul
 • Oscilatorul
 • Separatorul
 • Driver-ul
 • Multiplicatorul de frecvenţă
 • Amplificatorul de putere
 • Filtrul de ieşire (filtrul pi)
 • Modulatorul de frecvenţă
 • Modulatorul SSB
 • Alimentarea cu energie

5.3. Caracteristicile emiţătoarelor (descriere simplă)

 • Stabilitatea de frecvenţă
 • Lărgimea benzii de RF
 • Benzile laterale
 • Puterea de ieşire
 • Radiaţii neesenţiale, armonici

CAPITOLUL 6

 

ANTENE ŞI LINII DE TRANSMISIUNE

6.1. Tipuri de antene (construcţie fizică, proprietăţile de directivitate şi polarizare)

 • Dipolul în jumătate de undă alimentat la centru
 • Dipolul în jumătate de undă alimentat la capăt
 • Antena verticală în sfert de undă (cu plan de masă)
 • Antena cu elemente pasive (Yagi)
 • Puterea radiată (E.R.P., E.R.P.I)

6.2. Metode de alimentare a antenei

 • Fidere cu cablu coaxial sau panglică
 • Avantaje şi dezavantaje
 • Construcţie şi utilizare

6.3. Adaptarea

 • Elemente de adaptare a antenelor (numai scop)

CAPITOLUL 7

 

PROPAGARE (numai o descriere simplă)

 • Straturile ionosferei
 • Efectul ionosferei asupra propagării HF
 • Fading
 • Troposfera
 • Efectul condiţiilor de vreme asupra propagării VHF/UHF
 • Ciclurile solare şi influenţa asupra comunicaţiilor
 • Domeniile HF, VHF, UHF
 • Relaţia între frecvenţă şi lungime de undă

 

CAPITOLUL 8

MĂSURĂRI

8.1. Efectuarea măsurărilor

 • Tensiunilor şi curenţilor în curent continue şi alternative
 • Rezistenţei
 • Puterii continue şi de RF
 • Frecvenţei

8.2. Instrumente de măsură
Efectuarea măsurărilor folosind:

 • Instrument cu mai multe game (digital sau analogic)
 • Puntea reflectometru (dispozitiv de măsurare a coeficientului de undă staţionară)
 • Frecvenţmetru cu absorbţie
 • Sarcină artificială

CAPITOLUL 9

 

9.1. Interferenţe în echipamentele electronice

 • Interferenţa cu semnalul dorit TV, VHF sau de radiodifuziune
 • Interferenţe cu sistemele audio

9.2. Cauzele interferenţelor în echipamentele electronice 

 • Radiaţiile neesenţiale ale emiţătorului (radiaţii parazite, armonici)
 • Influenţe nedorite în echipamente care pătrund prin:
   • intrarea de antenă (tensiuni din antenă, selectivitatea intrării)
   • alte linii variante (alimentare, difuzoare şi conectori de legătură)
   • radiaţie directă

9.3. Măsuri împotriva interferenţelor
Măsuri pentru prevenirea şi eliminarea efectelor interferenţelor:

 • Filtrarea în domeniul staţiilor de radioamator
 • Filtrarea în aparatelor perturbate
 • Decuplarea
 • Ecranarea
 • Separarea antenelor de emisie şi TV
 • Prevenirea utilizării antenelor alimentate la un capăt
 • Puterea minimă
 • O bună împământare RF
 • Efecte sociale (relaţii bune cu vecinii)

 

CAPITOLUL 10

PROTECŢIA MUNCII

10.1. Corpul uman

 • Consecinţele şocului electric
 • Precauţii împotriva şocului electric

10.2. Reţeaua de alimentare

 • Diferenţa dintre linia de fază, nul şi împământare (codul culorilor)
 • Importanţa unor conexiuni bine împământate
 • Siguranţe rapide şi lente; valoarea unei siguranţe

10.3. Pericole

 • Tensiuni înalte
 • Condensatoare încărcate

10.4. Trăznete

 • Pericole
 • Protecţie
 • Împământarea echipamentelor

 

B. REGULI SI PROCEDURI DE OPERARE INTERNE SI INTERNAŢIONALE

 

CAPITOLUL 1

ALFABETUL FONETIC
recomandat pentru traficul radiotelefonic


Litera

Pronunţia

 

Litera

Cuvântul de cod

Pronunţia

A

Alfa

Al-fa

N

November

No-vem-ber

B

Bravo

Bra-vo

O

Oscar

Oss-kar

C

Charlie

Ciar-li

P

Papa

Pa-pa

D

Delta

Del-ta

Q

Quebec

E

Echo

R

Romeo

Ro-mi-o

F

Foxtrot

Fox-trot

S

Sierra

Si-era

G

Golf

Golf

T

Tango

Tan-go

H

Hotel

Ho-tel

U

Uniform

I

India

In-dia

V

Victor

Vik-tor

J

Juliett

Giu-li-et

W

Whiskey

K

Kilo

Ki-lo

X

X-ray

EX-rei

L

Lima

Li-ma

Y

Yankee

Yan-ki

M

Mike

Ma-ik

Z

Zulu

Zu-lu


CAPITOLUL 2

CODUL Q

 

Codul

Răspuns

QRK

Care este inteligibilitatea semnalelor mele ?

Inteligibilitatea semnalelor d-tale este....

QRM

Sunteţi interferat ?

Sânt interferat de....

QRN

Sunteţi deranjat de paraziţi atmosferici ?

Sânt deranjat de paraziţi atmosferici.

QRO

Să măresc puterea emiţătorului?

Măreşte puterea emiţătorului.

QRP

Să micşorez puterea emiţătorului ?

Micşorez puterea emiţătorului.

QRS

Să transmit mai rar ?

Transmiteţi mai rar.

QRT

Să încetez transmisia ?

Încetez transmisia.

QRZ

De cine sunt chemat ?

Sunteţi chemat de....

QRV

Sunteţi gata ?

Sânt gata.

QSB

Semnalele mele au fading ?

Semnalele dvs. au fading .

QSL

Puteţi confirma recepţia ?

Vă confirm recepţia

QSO

Puteţi comunica cu ... direct ?

Pot comunica cu ... direct.

QSY

Să schimb transmisia pe o altă frecvenţă ?

Schimb transmisia pe o altă frecvenţă.

QRX

Când mă veţi chema din nou ?

Vă voi chema din nou la ora … pe ... kHz
(sau MHz)

QTH

Care este poziţia dvs. în latitudine şi longitudine  (sau după orice altă indicaţie) ?

Poziţia mea în grade este … latitudine­ ... longitudine ... (sau după orice altă indicaţie).

Notă: în afara acestor coduri, se pot folosi şi celelalte din Apendicele 14 din Regulamentul Radiocomunicaţiilor.
CAPITOLUL 3

PRESCURTĂRILE CELE MAI UZUALE FOLOSITE

ÎN SERVICIUL DE AMATOR

 

AR = Sfârşit de transmisiune
ASK = A întreba
BK = Semnal folosit la întreruperea unei transmisiuni în curs
COND = Condiţii (de propagare)
CQ = Apel general către toate staţiile
CUAGN = Pe curând
CW = Undă continuă
DE = De la;  folosit şi la separarea indicativului de apel al staţiei chemate de cel al staţiei chemătoare
DX = Distanţă mare (de obicei de pe alt continent)
GA = Bună ziua
GB = La revedere
GM = Bună dimineaţa
HP, HPE = Sper, speranţă
K = Invitaţie la transmitere
MSG = Mesaj
OM = Prieten
PSE = Vă rog
RST = Raport pentru inteligibilitatea, tăria şi tonul semnalului
R = Recepţionat
RX = Receptor
SK = Sfârşitul transmiterii
TKS, TNX = Mulţumesc
UR = Al  dumneavoastră
VA = SK = Sfârşitul transmiterii
VY = Foarte
73 = Salutări
88 = Sărutări

Notă: în traficul radiotelegrafic se pot folosi şi prescurtările cuvintelor din limbile de circulaţie internaţională.

 

CAPITOLUL 4

INDICATIVE DE APEL

 • Identificarea staţiilor de radioamator
 • Folosirea indicativelor de apel
 • Formarea indicativelor de apel
 • Prefixe naţionale

 

C. REGLEMENTĂRI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE PRIVIND SERVICIILE DE AMATOR     ŞI AMATOR PRIN SATELIT

CAPITOLUL 1

 

REGLEMENTĂRI RADIO UIT

 • Definiţia Serviciului de Amator şi Serviciului de Amator prin Satelit
 • Definiţia staţiilor de radioamator
 • Articolul 25 din "Reglementările Radio UIT"
 • Statutul Serviciilor de Amator şi amator prin Satelit
 • Regiuni radio UIT

CAPITOLUL 2

REGLEMENTĂRI CEPT

 • Recomandarea CEPT ECC (05) 06
 • Utilizarea temporară a staţiilor de radioamator în ţările membre CEPT
 • Utilizarea temporară a staţiilor de radioamator în ţările nemembre CEPT care participă la de autorizare CEPT Novice Radio Amateur

 

CAPITOLUL 3

LEGI NAŢIONALE, REGLEMENTĂRI ŞI CONDIŢII DE LICENŢIERE

 • Reglementări naţionale
 • Regulamentul serviciului de amator
 • Demonstrarea cunoaşterii şi completării jurnalului staţiei (log)
   • completarea logului
   • scopul
   • datele înscrise

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează